TurCoMDat Nedir?


TurCoMDat, Türkiye’de üretimi yapılan yapı malzemelerinin çevresel performansını bilimsel olarak uluslararası standart ve normlara uygun olarak yayınlayan bir veri tabanıdır. Yapıların çevresel sürdürülebilirliğinin ölçülebilmesi ihtiyacına cevap olarak geliştirilmiştir. Uluslararası seviyede bağımsız doğrulanmış verilerden oluşan ve yapı ürünlerinin hammaddeden üretimine, uygulamadan bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü aşamalarını detaylı bir şekilde iklim değişkliği başta olmak üzere 24 çevresel göstergede içeren veri tabanıdır. SÜRATAM akademik kurulu tarafından onaylanmış bir veri tabanıdır. 

Sayılarla TurCoMDat

TurCoMDat Veri Tabanı, yapı malzemelerinin yapı özelindeki uygulamasına bir başka deyişle işlevsel birimlerine bağlı olarak  ürün ve servis bazında bilimsel olarak (kg, m2, m3, kg/m3, MJ, kWh gibi) hesaplanmış, uluslararası doğrulanmış iklim değişikliği başta olmak üzere kaynak tüketimi, asidifikasyon, ötrofikasyon, enerji yoğunluğu gibi 24 adet çevresel performans göstergelerini içermektedir.

TurCoMDat Veri Tabanı, 24 çevresel göstergeyi, hammadde, nakliye, üretim, kullanım, bertaraf gibi toplamda 17 adet ürün yaşam döngüsü aşamasının her biri için ve toplam olarak sunabilmektedir. Teknik anlamda 3 boyutlu bir matriste (ürün sayısı x yaşam döngüsü aşaması x çevresel gösterge) toplanan verileri içermektedir.

TurCoMDat Veri Tabanı, Türkiye’de yerleşik 13 yapı alt sektöründen 25 yapı malzemesi üreticisi, 200 yapı malzemesi çevresel performansını temsilen 81 600 ve üzeri veri setine sahiptir. Yeşil bina ve sürdürülebilir çevre çalışmalarına yoğun talepten dolayı ürün sayısı hızla artmaktadır.

Neden TurCoMDat?

TurCoMDat Neden Geliştirildi? 

  • İklim değişikliği (karbon ayakizi) başta olmak üzere Yeşil Bina sertifikalarında LCA kredileri için bina çevresel performansının yerel malzemelerle hesaplanması ve yapı çevresel performansının nicel verilerle (kg CO2/m2, KWh/m2 yapı alanı)  iletişiminin yapılması ihtiyacı (EU Level(s), LEED, BREEAM ve diğerleri)
  • Türk yapı malzemelerinin hızla gelişen dünya Yeşil Bina piyasasından pay alması ve sertifika sistemlerine puan katkısı sağlaması
  • Türk yapı malzeme üreticileri için kendi sektörlerinde ve ürün gruplarında kaynak ve enerji verimliliği için karşılaştırma fırsatı
  • Türk yapı sektöründe kaynak ve enerji verimliliği potansiyelinin değerinin ortaya çıkartılması
  • Türk yapı malzeme ve ürünlerinin ihracat piyasalarında da çevresel performans ve sürdürülebilirlik açısından ön plana çıkmalarını sağlama ve Made In Turkey markasına katkı,
  • BIM modellerinde yapı malzemelerinin çevresel performansı ilavesi ve bu sayede bina çevresel performans hesaplamalarına olanak sağlama

25

Üretici Firmalar

200

Yapı Malzemeleri

24

Çevresel Göstergeler

81 400 <

Veri Seti

TurCoMDat Veri Tabanı; LEED, BREEAM, DGNB gibi dünyanın önde gelen Yeşil Bina
sertifika sistemlerinde malzeme kredileri ve bina çevresel performans LCA hesapları puanlarının kolaylıkla kazanılmasına sağlar. 

TurCoMDat Veri Tabanı Bilgilerini İndiriniz

TurCoMDat Veri Tabanı ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için aşağıda bulunan broşürü indirebilirsiniz. Bu broşürde birçok bilgiye erişebilirsiniz. Daha fazlası için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

TurCoMDat Veri Tabanında EPD belgeli yapı malzemeleri yer alabilir. Bilgi için Türkiye’nin ilk ve tek EPD kayıt sistemi EPD Turkey tarafından hazırlanan EPD Tanıtım Kitapçığını indirebilirsiniz.