standard-title Proje Ortakları

Proje Ortakları

SÜRATAM – Finansal Destek

SÜRATAM – Sürdürülebilir Üretim Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, Türkiye’de sürdürülebilir üretim için gerekli Ar-Ge ve tasarım altyapısını oluşturmayı, yaşam döngüsü odaklı sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarını ortaya koyarak enerji ve kaynak verimliliği yüksek üretim imkanlarını sağlamayı amaçlamaktadır. Üretici firmalara gerekli teknik desteği vermek, sanayide araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek olmak, ihtiyaçları belirlemek hedefleriyle özel sektör tarafından 2014 yılında kurulan ve sanayi tarafından desteklenen bir merkezdir.

www.suratam.org

Metsims – Teknik Altyapı ve Geliştirici

2005 yılında İngiltere’nin Oxford şehrinde üretimde kaynak verimliliği, malzeme ve süreç iyileştirme konularında servis sağlamak üzere kurulan Metsims, geçen zaman içinde yaşam döngüsü değerlendirmesi, ürün ve kurumsal sürdürülebilirlik alanlarında uzmanlığını geliştirmiş, döngüsel ekonomi, doğal sermaye muhasebesi, sürdürülebilir iş modelleri konularında çözümler sunmaya başlamıştır. Gelişmekte olan pazarlara açılma stratejisinin bir sonucu olarak 2009 yılında İstanbul ofisini açan ve 2011 yılında tüzel kişiliğe ulaşan Metsims, yaşam döngüsü düşüncesini sanayide ilk uygulayanlardan ve yapı, yapı malzemeleri, kimya, enerji, tekstil, gıda başta olmak üzere diğer pek çok endüstride yıllar süren kapsamlı çalışmaları sayesinde Türkiye Yapı Malzemeleri Çevresel Performansı-TurCoMDat haricinde  Türkiye Yaşam Döngüsü Veri Tabanı-TLCID geliştiren tek firmadır. Bu sayede sürdürülebilirliği ölçülebilir performans göstergelerine indirgeyebilen, hesaplayıp değerlendirebilen ve tüm paydaşlar ile iletişimini yapabilen bir danışmanlık firmasıdır.

Metsims, sürdürülebilirliği anahtar göstergeler ile ölçmek konusunda kararlılığını sürdürmektedir.

www.metsims.com 

ÇEDBİK-Türkiye Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği-Uygulayıcı

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, toplumsal farkındalığı arttırmak ve yapı sektörünü sürdürülebilir ilkeler ışığında üretim yapmaya teşvik etmek amacıyla eğitimler, paneller, konferanslar düzenlemektedir ve yerel yönetimler, üniversiteler, kamu ve özel sektörlere örnek projeler ve çalışma modelleri geliştirmekte ve yaygınlaştırılması için çalışmaktadır. ÇEDBİK, bugün sürdürdüğü çalışmalarla Türkiye’nin sürdürülebilir kentsel dönüşüm, enerji verimliliği ve yeşil bina konularında bilinçlendirilmesine önemli katkılarda bulunmaktadır.Türkiye’deki yeşil bina çalışmalarında aktif çatı kurum rolü üstlenen ÇEDBİK de USGBC ile sözleşmesi dahilinde Türkiye’deki LEED çalışmalarını desteklemekte, tanıtım eğitimleri düzenlemekte ve yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin uygulamasının artırılması için çeşitli farkındalık çalışmaları yürütmektedir. Yeşil binalar alanındaki araştırmalara ve çalışmalara devam eden ÇEDBİK, yeni konut projelerinde uygulanmak üzere Türkiye koşullarına uygun sertifika sistemi ÇEDBİK-Konut’u oluşturmuştur. İlgili konularda merkezi ve yerel yönetimlerle görüşmeleri sürmektedir.

www.cedbik.org