Türkiye Yapı Malzemeleri Çevresel Performans Veri Tabanı-TurCoMDat, Türkiye’de üretimi yapılan yapı malzemelerinin çevresel performansını ISO 14040/44 Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesi standardına (Life Cycle Assessment – LCA) uygun bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkan verilerden elde edilmiş, içeriği uluslararası seviyede bağımsız doğrulanmış bir veri tabanıdır. Yaklaşık 3 yıllık yoğun bir çalışmanın sonunda yayına alınan veri tabanı, uluslararası seviyede farklı yazılımlar tarafından kullanılabilmesi amacıyla uyumlu formatlarda sunulmaktadır.

TurCoMDat, tüm dünyada hızla gelişen ve ülkemizde de popüler olan yeşil bina sertifika/değerlendirme sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Veri tabanı, oluşturulan web arayüzü kanalıyla sorgulanabilmektedir.

TurCoMDat veri tabanının geliştirilmesindeki temel amaçlardan biri herhangi bir bina tasarımının daha inşa edilmeden Türkiye’de üretilen yapı malzemeleri verileri ile çevresel performansının hesaplanabilmesidir. LEED, BREEAM başta olmak üzere birçok yeşil bina sertifika sisteminden talep edilen bu hesaplamalar sayesinde  özellikle iklim değişikliğine olan etkilerin ortaya çıkması, azaltılabilmesi ve aynı zamanda kayıt altına alınabilmesidir. TurCoMDat, uluslararası uyumlu formatı sayesinde hem Avrupa’da hem de dünya genelinde gündemde olan yeşil bina ve buna bağlı olarak yapı malzemelerinin çevresel performansı üzerine mimarlar, mühendis ve müteahhitlerden gelecek olan talebi karşılamayı amaçlamaktadır. Bu sayede Türk Yapı Malzemeleri üreticilerine ihracat pazarlarında ön plana çıkma fırsatı da sunmaktadır.

TurCoMDat, malzemenin yapı özelindeki işlevsel birimine bağlı olarak (kg, m2, kg/m3, m2K/W, MJ, kWh gibi) ürün bazında 24 adet çevresel performans bilgisini hammadde, üretim, kullanım, bertaraf gibi toplamda 17 yaşam döngüsü aşamasının her biri için ayrı ayrı sunmaktadır. İlk yayınlandığı tarih itibari ile 13 sektörden 25 firmanın 200’e yakın ürünü bu veri tabanında yer almaya hak kazanmıştır. Ürün yelpazesi her geçen gün yeni kayıtlar ile birlikte hızlı bir şekilde artmaktadır.

TurCoMDat, Türkiye’nin öncü ve Avrupa’nın sayılı LCA uzmanı firmalarından biri olan Metsims Sustainability Consulting teknik altyapı ile SÜRATAM finansal desteğinde geliştirilmiştir.